Privacyverklaring

L’esprit du sable, gevestigd aan Mechelsesteenweg 12, 2000 Antwerpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS:

Engelselei 252/253
2140 Borgerhout (Antwerpen)
+32 486 25 38 98
https://www.lespritdusable.com

Lieve Bergmans is de Functionaris Gegevensbescherming van L’esprit du sable zij is te bereiken via lieve@lespritdusable.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

L’esprit du sable verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lieve@lespritdusable.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

L’esprit du sable verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • L’esprit du sable verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

L’esprit du sable neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van L’esprit du sable) tussen zit. L’esprit du sable gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF:

Gevraagde gegevens:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Opt-in formulier is aangestuurd vanuit Mailchimp, aldaar de bovenstaande gegevens bewaard en gebruikt voor nieuwsbrieven die vanuit Mailchimp worden verstuurd.

 

VERKOOP PRODUCTEN ALS KERAMIEK EN WORKSHOPS:

Gevraagde gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Deze worden gebruik voor het opstellen van een factuur en het kunnen afhandelen van de betaling.

De verkoop op www.lespritdusable.be, geschied door verwerking in Woocommerce, dit is gekoppeld aan Mollie voor het afhandelen van de betaling. Mollie is gekoppeld aan de KBC bank. Deze gegevens wordt buiten Lieve Bergmans nog ingezien en verwerkt door haar Revacco BVBA.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

L’eprit du sable bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief; voornaam en e-mailadres: tot wederopzegging door klant
Aankoop; persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard, conform eis belastingdienst

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

L’esprit du sable deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. L’esprit du sable blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

L’esprit du sable gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar lieve@lespritdusable.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. L’esprit du sable zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

KLACHTEN

L’esprit du sable wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

L’esprit du sable neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lieve@lespritdusable.com

Schrijf je in voor mijn Nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de winkel en atelier.

Adres Winkel + Atelier

Engelselei 252/253
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Openingstijden Winkel

do-vr-za-zo
12:00-18:00 uur

BTW-nr: BE0501.470.204
IBAN: BE92 7360 1217 9123